Σχολή Έγχορδων Μουσικών Οργάνων

Σχολή Έγχορδων Μουσικών Οργάνων

Η Σχολή Έγχορδων Μουσικών Οργάνων περιλαμβάνει τα εξείς τμήματα:

  • Τμήμα Κλασσικής Κιθάρας
  • Τμήμα Βιολιού
  • Τμήμα Βιολοντσέλου
  • Τμήμα Κόντρα Μπάσου
  • Τμήμα Άρπας

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ & ΣΠΥΡΟΣ ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ