Σχολή Σύνθεσης

Σχολή Σύνθεσης

Στη σχολή σύνθεσης ο σπουδαστής, αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία έναν μεγάλο κύκλο σπουδών σε Αρμονία, Αντίστιξη και Φούγκα, άρα έχει μία σημαντική γνώση της Δυτικής μουσικής από την Αναγέννηση έως και το τέλος του Ρομαντισμού, αρχίζει να γράφει μουσική με όπλα τη γνώση, την φαντασία και την ευρηματικότητα απαλλαγμένος από τις στιλιστικές δεσμεύσεις των προηγούμενων του σπουδών.

Κατά την διάρκεια της φοίτησής του διδάσκεται όλη την πορεία της μουσικής και εν γένει της καλλιτεχνικής δημιουργίας του 20ου αιώνα, αλλά και λύνει ενδεχόμενα τεχνικά του προβλήματα σε ότι αφορά την ενορχήστρωση, την σημειογραφία, την γενικότερη οργάνωση του υλικού αλλά και ευρύτερα την αισθητική του άποψη. Η σπουδή διαρκεί 4 χρόνια.