Σχολή Πνευστών Μουσικών Οργάνων

Σχολή Πνευστών Μουσικών Οργάνων

Η Σχολή Πνευστών Μουσικών Οργάνων περιλαμβάνει τα εξείς τμήματα:

  • Τμήμα Φλάουτου
  • Τμήμα Κλαρινέτου
  • Τμήμα Σαξοφώνου
  • Τμήμα Όμποε
  • Τμήμα Τρομπέτας
  • Τμήμα Τρομπόνι
  • Τμήμα Κόρνου