Σχολή Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων

Σχολή Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων

Η Σχολή Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων περιλαμβάνει τα εξείς τμήματα:

  • Τμήμα Μπουζουκιού
  • Τμήμα Κλαρίνου

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΛΔΟΥΠΗ