Σχολή Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων

Σχολή Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων

Η Σχολή Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων περιλαμβάνει τα εξείς τμήματα:

  • Τμήμα Διεύθυνσης Χορωδίας
  • Τμήμα Διεύθυνσης Ορχήστρας Πνευστών Μουσικών Οργάνων