Μουσικό Πανεπιστήμιο

Μουσικό Πανεπιστήμιο

Τα μουσικά Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Ελλάδα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα, έχουν ως προαπαιτούμενα “ειδικά μαθήματα” την “Αρμονία” και τον “Έλεγχο Ακουστικών Ικανοτήτων” (Dictée) τα οποία εξετάζονται βεβαίως σε πανελλήνιο επίπεδο. Απαραίτητη προϋπόθεση (αλλά όχι και ικανή) είναι ο υποψήφιος να λάβει την βάση τουλάχιστον στο καθένα από αυτά τα δύο μαθήματα.

Το επίπεδο της εξέτασης, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά υψηλό και δεν εξασφαλίζεται μία καλή επίδοση μόνο με γνώσεις “υποχρεωτικού αρμονίας” όπως λέγεται. Τα δε “ακουστικά” χρειάζονται κι αυτά με την σειρά τους εμπειρία, γνώση, ικανότητα και μεθοδική μελέτη και εξάσκηση. Όσο πιο νωρίς ξεκινήσει ο υποψήφιος την προετοιμασία τόσο αυξάνει τις πιθανότητες εισαγωγής του στις συγκεκριμένες σχολές.